ด้วยการสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจผ่านเทคโนโลยีที่ช่วยธุรกิจของคุณในเรื่อง
- การเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทจากการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในองค์กร
- Real Time Integration ได้รับข้อมูลที่ส่งต่อกันระหว่างแผนกทันทีทำให้การทำงานเร็วขึ้น การแก้ปัญหาเร็วขึ้น
- Data Analytic ตัวช่วย วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อวางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที

ปรึกษาฟรี ใบเสนอราคา

ยกระดับการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

Products

SAP S/4HANA

 • Enterprise synchronization and process simplification (Finance, Supply Chain, Manufacturing, R&D, Sales, Procurement, Professional Services, etc.)
 • Integration with digital supplychain and technology intelligence (SAP iRPA, SAP Conversational AI, etc.)
 • Embedded analytics (Machine Learning)

SAP Analytics Cloud (SAC)

 • Augmented analytics (Machine Learning, Intelligent Predictions, etc.)
 • Business intelligence (Data Exploration and Visualization)
 • Enterprise planning (Collaborative Planning, Integrated Financial Planning, etc.)
 • Real-time analytics
 • Mobile and web extensions

SAP Robotic Process Automation (RPA)

 • Shared Service Automation
 • Financial Transformation
 • Customer Service Automation
 • Operation Automation
 • Data Management

SAP Integrated Business Planning (IBP)

 • S&OP (Sales & Operations Planning)
 • Forecasting and Demand Management
 • Response and Supply Planning
 • Demand-Driven Replenishment
 • Inventory Optimization
 • Integration with SAP Supply Chain Control Tower

Clients Highlight