then
   (02) 129-3382        [email protected]       
then
   (02) 129-3382        [email protected]       

Hack2Build

ICS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Hack2Build

นอกเหนือจากการแข่งขัน Hackathon SAPBuild ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางออนไลน์ Hackathons เป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือทีมของนักพัฒนา นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอื่นๆ มารวมตัวกันเพื่อทำงานในโครงการ โดยทั่วไปจะมีธีมหรือเป้าหมายเฉพาะ เป้าหมายคือการสร้างต้นแบบหรือโซลูชันที่ใช้งานได้ในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งมักจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์

ICS มาพร้อมกับโซลูชันที่จะช่วยลูกค้าของเราในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยโซลูชันที่เรียกว่าแอปพลิเคชันการจัดซื้ออัจฉริยะในงานนี้

ICS ขอแสดงความยินดีกับทีมงานและชื่นชมการทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จของคุณ

Hack2Build Award ICS
แอปพลิเคชันการจัดซื้ออัจฉริยะ

ข้อมูลธุรกิจ
(ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลน้ำหนักดิจิตอล)

ในทุกอุตสาหกรรมการผลิตหรือการค้า ความแม่นยำของการชั่งน้ำหนักมีความสำคัญมาก ดังนั้นธุรกิจจึงต้องการเครื่องชั่งน้ำหนักไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพื่อตรวจสอบน้ำหนักเมื่อได้รับหรือเพื่อคำนวณราคาที่ต้องจ่าย การชั่งน้ำหนักเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมีเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้อง

ICS มองเห็นโอกาสในธุรกิจชั่งตวงวัด นอกเหนือจากการบันทึกการชั่งน้ำหนักตามปกติเมื่อซื้อแล้ว เรายังออกแบบและพัฒนาตั้งแต่เริ่มกระบวนการชั่งน้ำหนักจนถึงสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อ ทำให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทั้งกระบวนการและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาวิเคราะห์เพื่อจัดประเภทการจัดซื้อได้

ข้อมูลธุรกิจ
แอปพลิเคชันการจัดซื้ออัจฉริยะประกอบไปด้วย 7 กระบวนการ

  1. การทำเอกสารจัดลำดับ
  2. การสร้างคิว
  3. การตรวจสอบกายภาพ
  4. การตรวจสอบคุณภาพ
  5. การชั่งน้ำหนัก
  6. การตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม
  7. รายงานสรุปผลการซื้อ
Smart Purchase Application