then
   (02) 129-3382        [email protected]       
then
   (02) 129-3382        [email protected]       

Digital Consulting Services

บริการด้าน it consultant,sap consultant,erp consultant การนำแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรมาใช้งาน ที่จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเข้าด้วยกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราช่วยให้คุณสามารถ
  • คัดเลือกแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรที่เหมาะสม (Enterprise Application Selection)
  • การนำแอพพิลเคชั่นระดับองค์กรมาใช้อย่างเต็มความสามารถ (Enterprise Application Implementation)
  • การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Project Management)

Application Management Services

บริการด้านการบริหารแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการงานด้าน it consultant,sap consultant,erp consultant และกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งเน้นไปยังจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้อย่างดี

เราช่วยให้คุณสามารถ
  • เอาท์ซอร์สแอพพลิเคชั่นได้อย่างวางใจ (Applications Outsourcing)

Cloud Business Services

บริการที่ช่วยแก้ไขปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจของคุณ ที่จะผสานระหว่างเทคโนโลยีและความรู้ทางธุรกิจ it consultant,sap consultant,erp consultant เพื่อจะนำเสนอโซลูชั่นได้ครอบคลุมทุกปัญหา และรองรับการเติบโตในอนาคต

เราช่วยให้คุณสามารถ
  • พัฒนาแอพพลิเคชั่นตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงโปรแกรมเดิมให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

เรื่องราวเกี่ยวกับ ICS

อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส (ICS) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญของประเทศไทย ที่เข้าใจความต้องการทางธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถประสานงานได้ง่าย ประสบการณ์ของ ICS ครอบคลุมในทุกกิจกรรมของ it consultant, sap consultant, erp consultant ที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกันด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากแอพพลิเคชั่นระดับสากล (SAP)

ความเชี่ยวชาญของเราที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
  • ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้าน it consultant,sap consultant,erp consultant
  • ที่ปรึกษาแอพพลิเคชั่น (Application consulting & implementation)
  • การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น
  • บริการเอาท์ซอร์สด้านไอที

บริการของ ICS

Enterprise Application Selection

เราเชี่ยวชาญในการเลือกแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการพัฒนากลยุทธ์การคัดเลือกแอพพลิเคชั่น เกณฑ์การประเมินซอฟต์แวร์ และวิธีการประเมินผล ที่จะช่วยให้คุณสามารถคัดเลือกแอพพลิเคชั่นระดับองค์กร ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณที่ได้มากที่สุด

Enterprise Application Implementation

เราเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาสำหรับการนำระบบ ERP มาใช้งาน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น ERP ที่หลากหลาย เช่น SAP, PeopleSoft Enterprise, Oracle เป็นต้น ครอบคุมทุกโมดูล เช่น Performance Management, Order Process Management, Human Capital Management, Financial Capital Management, Asset Maintenance, Enterprise Portals, Mobile Computing

Project Management

เราเชี่ยวชาญในการบริการโครงการ ทั้งในส่วนการนำระบบ ERP มาใช้งาน และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในการส่งมอบโครงการที่มีความท้าทาย ที่อยู่ภายในงบประมาณ ขอบเขตเวลา และคุณภาพ ที่คุณสามารถกำหนดได้

Application Management Services

เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหารแอพลิเคชั่น การพัฒนาและการบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคและด้านการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ

Development Services

เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม .Net อย่างมีประสิทธิภาพ

Custom Programming

เราเชี่ยวชาญในแก้ไขแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

ความมุ่งมั่นของ ICS

อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส (ICS)  เป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในทุกงานธุรกิจที่จำเป็นสำหรับองค์กร  ICS ตั้งธุรกิจขึ้นจากการที่เราเล็งเห็นว่าองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางยังขาดความชำนาญ การระดมทุนหรือขาดกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เป้าหมายของเราคือการช่วยให้องค์กรเหล่านี้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจ โดยการให้บริการที่ปรึกษาและไอทีเอาท์ซอร์สที่จำเป็นต่อธุรกิจ เราต้องการเป็นพันธมิตรกับคุณเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบรรลุเป้าหมาย

ลูกค้า ของ ICS

พันธมิตร

อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส (ICS) ได้สร้างเครือข่ายของความร่วมมือที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้าของเรา

SAP

SAP เป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติเทคโนโลยีในปัจจุบัน   SAP ซึ่งเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชั่นระดับองค์กร ช่วยองค์กรต่างๆต่อสู้กับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนและสร้างโอกาสใหม่ๆในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าในการแข่งขัน

UiPath

Robotic Process Automation (RPA)
The only automation software for today’s enterprise

UiPath

Robotic Process Automation is the technology that allows anyone today to configure computer software, or a “robot” to emulate and integrate the actions of a human interacting within digital systems to execute a business process. RPA robots utilize the user interface to capture data and manipulate applications just like humans do. They interpret, trigger responses and communicate with other systems in order to perform on a vast variety of repetitive tasks. Only substantially better: an RPA software robot never sleeps and makes zero mistakes

Savigent manufacturing

Savigent manufacturing

The Savigent manufacturing operations solution goes beyond IIoT and traditional monolithic systems to meet customers where they are today and focus on the areas that will drive differential ROI faster and at a lower total cost of ownership. Savigent addresses today’s manufacturing and supply chain needs by thinking and acting differently and simplifying how you connect and orchestrate your manufacturing operations and supply chain, both internally and through your supply chain.

HUAWEI CLOUD

HUAWEI CLOUD

HUAWEI CLOUD
Trusted World-class ICT services with more than 30 years of ICT experience
Open Unparalleled openness based on OpenStack architecture
Global Globally OpenLabs with more than 400 industry solution partners and over 12,000 channel partners in 170 countries and regions.

T.CLOUD

T.CLOUD

T.Group is one of the significant cloud solution provider in Thailand. We offer IaaS (Infrastrucutre-as-a-Service) in T.Cloud branding for SAP, Microsoft Dynamic, V-Expand (IP Telephony), Web Servers, VMWare Servers, and other powered by the standard Tier-3 data centre in Thailand.

สำนักงานของ ICS

บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
128/52 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 5 ห้อง 5N
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพ 10400
ประเทศไทย
[email protected]
(02) 129-3382
Innovation Consulting Services
Innovation Consulting Services

eyJtYXBfb3B0aW9ucyI6eyJjZW50ZXJfbGF0IjoiMTMuNzU2NjM0NCIsImNlbnRlcl9sbmciOiIxMDAuNTMxMzg3NiIsInpvb20iOjE2LCJtYXBfdHlwZV9pZCI6IlJPQURNQVAiLCJmaXRfYm91bmRzIjpmYWxzZSwiZHJhZ2dhYmxlIjp0cnVlLCJzY3JvbGxfd2hlZWwiOmZhbHNlLCJkaXNwbGF5XzQ1X2ltYWdlcnkiOiIiLCJtYXJrZXJfZGVmYXVsdF9pY29uIjoiaHR0cDpcL1wvd3d3Lmljcy10aC5jb21cL3dwLWNvbnRlbnRcL3BsdWdpbnNcL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtcGx1Z2luXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvXC9kZWZhdWx0X21hcmtlci5wbmciLCJpbmZvd2luZG93X3NldHRpbmciOiI8ZGl2PnttYXJrZXJfdGl0bGV9PFwvZGl2PlxuPGRpdj57bWFya2VyX2FkZHJlc3N9PFwvZGl2PlxuIiwiaW5mb3dpbmRvd19ib3VuY2VfYW5pbWF0aW9uIjoiIiwiaW5mb3dpbmRvd19kcm9wX2FuaW1hdGlvbiI6ZmFsc2UsImNsb3NlX2luZm93aW5kb3dfb25fbWFwX2NsaWNrIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19za2luIjp7Im5hbWUiOiJiYXNpYyIsInR5cGUiOiJpbmZvd2luZG93Iiwic291cmNlY29kZSI6IjxkaXY+e21hcmtlcl90aXRsZX08XC9kaXY+PGRpdj57bWFya2VyX2FkZHJlc3N9PFwvZGl2PiJ9LCJkZWZhdWx0X2luZm93aW5kb3dfb3BlbiI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfb3Blbl9ldmVudCI6ImNsaWNrIiwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbCI6dHJ1ZSwic2VhcmNoX2NvbnRyb2wiOnRydWUsInpvb21fY29udHJvbCI6dHJ1ZSwibWFwX3R5cGVfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwic3RyZWV0X3ZpZXdfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9SSUdIVCIsInNlYXJjaF9jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJ6b29tX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfTEVGVCIsIm1hcF90eXBlX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfUklHSFQiLCJtYXBfdHlwZV9jb250cm9sX3N0eWxlIjoiSE9SSVpPTlRBTF9CQVIiLCJzdHJlZXRfdmlld19jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJtYXBfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwibWFwX2NvbnRyb2xfc2V0dGluZ3MiOmZhbHNlLCJtYXBfem9vbV9hZnRlcl9zZWFyY2giOjYsIndpZHRoIjoiIiwiaGVpZ2h0IjoiNTA1In0sInBsYWNlcyI6W3siaWQiOiIxIiwidGl0bGUiOiJJbm5vdmF0aW9uIENvbnN1bHRpbmcgU2VydmljZXMgQ29tcGFueSBMaW1pdGVkIiwiYWRkcmVzcyI6IjEyOFwvNTIgUGhheWF0aGFpIFBsYXphIEJ1aWxkaW5nICwgNXRoIEZsb29yLCByb29tIDVOIFBoYXlhdGhhaSBSb2FkICwgVGh1bmcgUGhheWF0aGFpICwgUmF0Y2hhdGhld2kiLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiPGRpdiBzdHlsZT1cImNvbG9yOiAjMDAwMDAwO2xpbmUtaGVpZ2h0OiAyXCI+XHJcbjxzcGFuIHN0eWxlPVwiZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGRcIj5Jbm5vdmF0aW9uIENvbnN1bHRpbmcgU2VydmljZXMgQ29tcGFueSBMaW1pdGVkPFwvc3Bhbj48YnIgXC8+XHJcbjEyOFwvNTIgUGhheWF0aGFpIFBsYXphIEJ1aWxkaW5nICwgNXRoIEZsb29yLCByb29tIDVOIDxiciBcLz5cclxuUGhheWF0aGFpIFJvYWQgLCBUaHVuZyBQaGF5YXRoYWkgLCBSYXRjaGF0aGV3aSAsIEJhbmdrb2sgMTA0MDAgPGJyIFwvPlxyXG5UaGFpbGFuZFxyXG48XC9kaXY+IiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5pY3MtdGguY29tXC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL1wvZGVmYXVsdF9tYXJrZXIucG5nIiwibGF0IjoiMTMuNzU2MjAzNyIsImxuZyI6IjEwMC41MzI2NDMzIiwiY2l0eSI6IiIsInN0YXRlIjoiQmFuZ2tvayIsImNvdW50cnkiOiJUaGFpbGFuZCIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwicmVkaXJlY3RfY3VzdG9tX2xpbmsiOiIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiIiLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6IjEwNDAwIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IiIsIm5hbWUiOiIiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5pY3MtdGguY29tXC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL1wvZGVmYXVsdF9tYXJrZXIucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9XSwic3R5bGVzIjoiIiwibGlzdGluZyI6IiIsIm1hcmtlcl9jbHVzdGVyIjoiIiwibWFwX3Byb3BlcnR5Ijp7Im1hcF9pZCI6IjEiLCJkZWJ1Z19tb2RlIjpmYWxzZX19